Περιστατικό 1

Κινητή μερική οδοντοστοιχία πάνω

 
 
 

Περιστατικό 2

Κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 
 

Περιστατικό 3

Κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 
 

Περιστατικό 4

Κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω