Τηλεφωνήστε

6937 321993, 2810 222228

Χειρουργική Στόματος

Χειρουργική Στόματος

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και τη χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων των μαλακών και των σκληρών ιστών του στόματος. Συγκεκριμένα εστιάζεται στα παρακάτω:

- Εξαγωγές δοντιών
- Εξαγωγές ριζών
- Χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων ή ημιεγκλείστων δοντιών (φρονιμίτες)
- Ακροριζεκτομές
- Ουλοπλαστικές (επιμήκυνση μύλης)
- Ουλεκτομές
- Εκτομές χαλινών
- Αφαίρεση ογκιδίων του στόματος