Τηλεφωνήστε

6937 321993, 2810 222228

Προσθετική

Προσθετική

Είναι ο τομέας της οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατασκευών οι οποίες αντικαθιστούν τα απολεσθέντα δόντια, ολικά ή μερικά με τεχνητά δόντια. Η οδοντική προσθετική διακρίνεται σε κινητή και σε ακίνητη:

α) η κινητή προσθετική περιλαμβάνει τις κατασκευές που το άτομο μπορεί να αφαιρεί όποτε θέλει. Αυτές είναι οι:
- Ολική οδοντοστοιχία. Για ασθενείς που έχουν χάσει όλα τα δόντια της πάνω ή της κάτω γνάθου.
Δείτε φωτογραφίες στο Πριν & Μετά


- Μερική οδοντοστοιχία. Για ασθενείς που έχουν χάσει κάποια (όχι όλα) δόντια στην πάνω ή στην κάτω γνάθο
Δείτε φωτογραφίες στο Πριν & Μετά

Συνδιασμός κινητής και ακίνητης προσθετικής Πριν & Μετά

β) η ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει τις κατασκευές οι οποίες συγκολλούνται με ειδικές οδοντιατρικές κόλλες τις λεγόμενες κονίες, πάνω σε κατάλληλα παρασκευασμένα δόντια. Αυτές είναι οι:
- Στεφάνη (ή θήκη) είναι μια κατασκευή που αγκαλιάζει το δόντι από όλες τις πλευρές του
- Γέφυρα είναι μια κατασκευή με την οποία αναπληρώνουμε το κενό που υπάρχει όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια.

 

Στεφάνες και γέφυρες ολοκεραμικές Πριν & Μετά

Στεφάνες και γέφυρες μεταλλοπορσελάνη Πριν & Μετά