Τηλεφωνήστε

6937 321993, 2810 222228

Ενδοδοντία

Ενδοδοντία

Είναι ο τομέας ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των βλαβών του πολφού και των περιακροριζικών ιστών. Κατά την ενδοδοντική θεραπεία(απονεύρωση) αφαιρείται ο πολφός του δοντιού (εφόσον υπάρχει) και γίνεται απολύμανση και αποστείρωση στους ριζικους σωληνες και στο χωρο που καταλαμβανει ο πολφος. Ακολούθως γίνεται έμφραξη στις ρίζες (ριζικούς σωλήνες) του δοντιού. Ο σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η διατήρηση της φυσικής οδοντοφυΐας για όλη τη ζωή, κάνοντας το κατεστραμμένο δόντι βιολογικά ανεκτό, δηλαδή χωρίς παθολογικά συμπτώματα και λειτουργικά ενεργό.
Η συμβολή του LASER στην ενδονδοντική θεραπεία είναι πολύ σημαντική. Με το LASER έχουμε πλήρη εξουδετέρωση των μικροβίων που πιθανόν έχουν επιζήσει από τη χρήση των απολυμαντικών ουσιών,
κάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας πολύ υψηλά.
 

Συχνές ερωτήσεις

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία ένα δόντι που δεν πονά;
Ναι εφόσον ο πολφός έχει νεκρωθεί για κάποιο λόγο.

Το δόντι είναι νεκρό μετά την ενδοδοντική θεραπεία;
Ασφαλώς όχι, συνεχίζει να εκπλήρει όλους τους σκοπούς του με τη διαφορά ότι δεν έχει αίσθηση σε θερμικές μεταβολές.