Διήμερο πρακτικό και θεωρητικό σεμινάριο υπολογιστηκά κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων , Αθήνα