Πρακτικό και θεωρητικό σεμινάριο οδοντικών εμφυτευμάτων από Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρία, Αθήνα