Ημερίδα αισθητικής οδοντιατρικής στο Ινστιτούτο Μέριμνα στην Αθήνα