Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και προηγμένη θεραπεία για την αντικατάσταση των χαμένων ή καταδικασμένων δοντιών η οποία βασίζεται σε μακρο-χρόνιες έρευνες και μελέτες. Είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο (μέταλλο συμβατό με τον οργανισμό) και έχουν  ριζόμορφο σχήμα. Η αποκατάσταση των δοντιών με εμφυτεύματα περιλαμβάνει δύο στάδια, τη χειρουργική τοποθέτηση και το στάδιο της προσθετικής αποκατάστασης. Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων υπάρχει η περίοδος της επούλωσης (περίοδος 2 – 6 μηνών αναμονής για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων) η οποία εκτιμάται ανάλογα με τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά.   Με το σωστό πρωτόκολλο τοποθέτησης η θεραπεία με εμφυτεύματα έχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95%.

   Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλής η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων. Άμεση φόρτιση σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να έχει προσωρινά δόντια σε μια μέρα ή μόνιμα δόντια σε 7 – 10 ημέρες (ακίνητη προσθετική εργασία πάνω στα εμφυτεύματα). Η καλή διάγνωση , ο σωστός προγραμματισμός της θεραπείας και η ικανότητα του οδοντιάτρου είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Η κάθε περίπτωση μελετάται ξεχωριστά και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προυποθέσεις , δηλαδή επαρκής ποσότητα και ποιότητα οστού, ικανοποιητικός αριθμός και μέγεθος εμφυτευμάτων και απουσία φλεγμονής τότε μπορεί να γίνει άμεση φόρτιση.

   Ο στόχος της άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων είναι η διατήρηση των ιστών, δηλαδή η συνολική διατήρηση του όγκου του οστού και των ούλων μετά την άμεση τοποθέτηση (στην περίπτωση που γίνει εξαγωγή δοντιού και άμεση εμφύτευση και φόρτιση). Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του πρωτοκόλλου της άμεσης φόρτισης είναι η μείωση του αριθμού  των επεμβάσεων, όπως επίσης και η άμεση τοποθέτηση της ακίνητης προσωρινής αποκατάστασης (σε μια μέρα τοποθετείται στον ασθενή (προσωρινή θήκη ή γέφυρα) λύνοντας έτσι οποιοδήποτε αισθητικό πρόβλημα.

   Είναι μια ασφαλής και προβλέψιμη  διαδικασία η οποία δεν επηρεάζει την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων και έχει αποδειχθεί πως έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας πάνω από 95%. Η θεραπεία γίνεται απλούστερη και γι αυτό το λόγο είναι δημοφιλής ιδιαίτερα στους νεαρούς ασθενείς.