Περιστατικό 1

Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης με συνδέσμους ακριβείας και κινητή μερική οδοντοστοιχία πάνω

 
 
 
 

Περιστατικό 2

Στεφάνες μεταλλοπορσελάνη και κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω και ολική οδοντοστοιχία πάνω

 
 
 
 

Περιστατικό 3

Γέφυρα μεταλλοπορσελάνης με συνδέσμους ακριβείας και κινητή μερική οδοντοστοιχία πάνω και μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 
 
 

Περιστατικό 4

Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης με μπάρα και κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 
 
 

Περιστατικό 5

Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης και κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 
 
 

Περιστατικό 6

Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης και κινητή μερική οδοντοστοιχία κάτω