Περιστατικό 1

Έξι όψεις πορσελάνης στα πάνω πρόσθια δόντια

 
 
 

Περιστατικό 2

10 όψεις πορσελάνης πάνω

 
 
 
Περιστατικό 3
Ολοκεραμική γέφυρα και όψεις πορσελάνης (Emax)
 

 
 
Περιστατικό 4
Full arch αποκατάσταση πάνω με όψεις πορσελάνης και ολοκεραμικές στεφάνες