Περιστατικό 1

Full mouth αποκατάσταση με στεφάνες και γέφυρες ζιρκονίου

 
 
 

Περιστατικό 2

Full arch αποκατάσταση πάνω με ολοκεραμικές στεφάνες (Emax)

 
 
 

Περιστατικό 3

Full arch αποκατάσταση πάνω με στεφάνες και γέφυρες ζιρκονίου

 
 
 
 

Περιστατικό 4

Full arch αποκατάσταση πάνω με 4 εμφυτεύματα και ακίνητη κοχλιούμενη πρόσθεση (All on four)

 
 
 
 

Περιστατικό 5

Full arch αποκατάσταση πάνω με στεφάνες ζιρκονίου

 
 
 

Περιστατικό 6

Full arch αποκατάσταση πάνω με γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 7

Full arch αποκατάσταση πάνω με γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

 
 
 

Περιστατικό 8

Full arch αποκατάσταση πάνω με γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

 
 
Περιστατικό 9
Αποκατάση πάνω με στεφάνες μεταλλοπορσελάνης και συνδέσμους ακριβείας και κινητή μερική οδοντοστοιχία

 
 
Περιστατικό 10
Full arch αποκατάσταση πάνω με όψεις πορσελάνης και ολοκεραμικές στεφάνες