Περιστατικό 1

Ολική οδοντοστοιχία πάνω και μερική οδοντοστοιχια κάτω

 
 

Περιστατικό 2

Ολική οδοντοστοιχία πάνω και μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 

Περιστατικό 3

Ολική οδοντοστοιχία πάνω και μερική οδοντοστοιχία κάτω

 
 

Περιστατικό 4

Ολική οδοντοστοιχία πάνω

 
 

Περιστατικό 5

Εξαγωγή των καταδικασμένων δοντιών και ολική οδοντοστοιχία πάνω

 
 

Περιστατικό 6

Ολική οδοντοστοιχία πάνω και μερική οδοντοστοιχία κάτω