Περιστατικό 1

Αφαίρεση της παλιάς γέφυρας, εξαγωγή των δοντιών, άμεση τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων και ακίνητης κοχλιούμενης προσθετικής αποκατάστασης full arch (All on four concept)

 
 
 
 

Περιστατικό 2

Τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 3

Οδοντικό εμφύτευμα στη θέση του προγομφίου και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 4

Τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 5

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και 2 κοχλιούμενες στεφάνες ζιρκονίου

 
 
 
 

Περιστατικό 6

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 7

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 8

Εξαγωγή του πρώτου γομφίου, άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 9

Τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων και επιεμφυτευματική κινητή οδοντοστοιχία

 
 
 
 

Περιστατικό 10

Εξαγωγή των ριζών, άμεση τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 3 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 11

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 12

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης στο πρώτο γομφίο

 
 
 
 

Περιστατικό 13

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελανης 3 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 14

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης στο δεύτερο προγόμφιο

 
 
 
 

Περιστατικό 15

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 16

Εξαγωγή των δοντιών και της παλιάς γέφυρας, άμεση τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 5 δοντιών