Περιστατικό 1

Αφαίρεση της παλιάς γέφυρας, εξαγωγή των δοντιών, άμεση τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων και ακίνητης κοχλιούμενης προσθετικής αποκατάστασης full arch (All on four concept)

 
 
 
 

Περιστατικό 2

Τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 3

Οδοντικό εμφύτευμα στη θέση του προγομφίου και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 4

Τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 5

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και 2 κοχλιούμενες στεφάνες ζιρκονίου

 
 
 
 

Περιστατικό 6

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 7

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 8

Εξαγωγή του πρώτου γομφίου, άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 9

Τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων και επιεμφυτευματική κινητή οδοντοστοιχία

 
 
 
 

Περιστατικό 10

Εξαγωγή των ριζών, άμεση τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 3 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 11

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και στεφάνη μεταλλοπορσελάνης

 
 
 
 

Περιστατικό 12

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης στο πρώτο γομφίο

 
 
 
 

Περιστατικό 13

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελανης 3 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 14

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και κοχλιούμενη στεφάνη μεταλλοπορσελάνης στο δεύτερο προγόμφιο

 
 
 
 

Περιστατικό 15

Τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών

 
 
 
 

Περιστατικό 16

Εξαγωγή των δοντιών και της παλιάς γέφυρας, άμεση τοποθέτηση 3 εμφυτευμάτων και γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 5 δοντιών

 

 

Περιστατικό 17

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος στον κεντρικό τομέα και 4 ολοκεραμικές στεφάνες ζιρκονίου

 

 

Περιστατικό 18

Ολική αποκατάσταση των δοντιών της άνω γνάθου. Τοποθέτηση 4 οδοντικών εμφυτευμάτων και ακίνητη κοχλιούμενη προσθετική αποκατάσταση

 

 

Περιστατικό 19

Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και κινητή προσθετική αποκατάσταση

 

Περιστατικό 20

Σύνθετο περιστατικό στο οποίο έγινε κλειστή ανύψωση ιγμορείου και οριζόντια αύξηση της ακρολοφίας με οστικό μόσχευμα και ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε μια ακίνητη κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

 

 

Περιστατικό 21

Ολική αποκατάσταση των δοντιών της άνω γνάθου.Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και κατασκευή ακίνητης κοχλιούμενης γέφυρας μεταλλοπορσελάνης.

 

Περιστατικό 22

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στο πλάγιο τομέα και κατασκευή 4 ολοκεραμικών στεφανών ζιρκονίου.

 

 

Περιστατικό 23

Τοποθέτηση 2 οδοντικών εμφυτευμάτων και κατασκευή μπάρας και κινητής επιεμφυτευματικής οδοντοστοιχίας.

 

 

Περιστατικό 24

Ολική αποκατάσταση των δοντιών της άνω γνάθου.Τοποθέτηση 6 οδοντικών εμφυτευμάτων και κατασκευή ακίνητης κοχλιούμενης γέφυρας μεταλλοπορσελάνης.

 

 

Περιστατικό 25

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος και κατασκευή κοχλιούμενης στεφάνης μεταλλοπορσελάνης.

 

 

Περιστατικό 26

Ολική αποκατάσταση των δοντιών της άνω γναθου.Τοποθέτηση 4 οδοντικών εμφυτευμάτων και κατασκευή επένθετης επιεμφυτευματικής οδοντοστοιχίας.

 

 

Περιστατικό 27

Σύνθετο περιστατικό στο οποίο έγινε τοποθέτηση 3 οδοντικών εμφυτευμάτων, ανύψωση ιγμορείου και οριζόντια αύξηση της ακρολοφίας με οστικά μοσχεύματα και κατασκευάστηκε μια κοχλιούμενη γέφυρα μεταλλοπορσελάνης 4 δοντιών.

 

 

Περιστατικό 28

Ολική αποκατάσταση των δοντιών της άνω γνάθου.Τοποθέτηση 6 οδοντικών εμφυτευμάτων και κατασκευή ακίνητης κοχλιούμενης γέφυρας μεταλλοπορσελάνης.