Περιστατικό 1

Ρητίνη παρειακά στο δεξιό κεντρικό τομέα

 
 

Περιστατικό 2

Έμφραξη ρητίνης στον πλάγιο τομέα

 
 

Περιστατικό 3

Διόρθωση παλιάς ρητίνης (κοπτικά) στον δεξιό κεντρικό τομέα

 
 

Περιστατικό 4

Εμφράξεις ρητίνης σε τερηδονισμένα δόντια

 
 

Περιστατικό 5

Διόρθωση παλιάς ρητίνης στον πλάγιο τομέα

 
 

Περιστατικό 6

Ρητίνη κοπτικά στον κεντρικό δεξιό τομέα

 
 

Περιστατικό 7

Διόρθωση παλιάς ρητίνης στον αριστερό πλάγιο τομέα

 
 

Περιστατικό 8

Ανασύσταση ρητίνης στον αριστερό κεντρικό τομέα

 
 

Περιστατικό 9

Ρητίνη κοπτικά στον δεξιό κεντρικό τομέα